Registratieplicht aangenomen door Eerste Kamer

12 juli 2012

11 juni 2012 – De registratieplicht voor uitzendbureaus gaat naar verwachting in op 1 juli 2012. Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Dit betekent dat u binnenkort het risico loopt op een boete van maximaal € 36.000 per werknemer als u uitzendkrachten inleent van een uitzendbureau dat niet in het Handelsregister geregistreerd staat.

De invoering van de registratieplicht is al meerdere keren uitgesteld. Oorspronkelijk zou de wet in werking treden op 1 januari 2012. In het bericht ‘Registratieplicht uitzendbureaus komt eraan’ heeft u kunnen lezen dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel. Op 5 juni 2012 heeft ook de Eerste Kamer het voorstel aangenomen. De geplande inwerkingtreding van het voorstel is op 1 juli 2012. Vanaf die datum worden alle bedrijven die zich bezighouden met het tegen een vergoeding ter beschikking stellen van personeel verplicht om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Hieronder vallen niet alleen uitzendbureaus, maar ook detacherings- of payrollbedrijven.

Aanvulling op de registratieplicht

Ook u loopt het risico op een fikse boete als u met een uitzendbureau werkt dat niet geregistreerd staat. De boete is bij de eerste overtreding € 12.000 per werknemer, bij de tweede € 24.000 en bij de derde overtreding € 36.000 per werknemer.
De Belastingdienst en de Inspectie SZW krijgen straks de mogelijkheid om de namen van uitzendbureaus die een overtreding hebben begaan, door te geven aan de Stichting Normering Arbeid (SNA). Op die manier probeert de overheid frauderende uitzendbureaus uit het register te houden en de kwaliteit van het certificaat van de SNA te verbeteren. Het certificaat van de SNA is een aanvulling op de registratieplicht.